Psikolan

Psikolan hezkuntza zientzia eta osasun arloetako profesional lan-talde zabal batez osatutako proiektua da. Hona hemen Psikolanen atal nagusiak: MATERIAL ESPEZIALIZATUAREN SALMENTA  Psikologia, pedagogia, logopedia, psikomotrizitate, psikiatria eta auto-laguntza gaiei buruzko bibliografia espezializatua.  Ahozko eta idatzizko hizkuntza, arreta, oroimena, ikasketa teknikak, matematika eta irakurketa-idazketa metodologiak lantzeko errefortzu eta berreziketa materiala.  Eskola- trebetasunen, garapen kognitiboaren estimulazioaren, logikaren, oroimenaren, arrazoiketaren, sormenaren, emozioen erabileraren…hobekuntzarako eta berreskurapenerako fitxak eta gidaliburuak.  Psikomotrizitatea, logopedia eta bestelako trebetasunak/gaitasunak lantzeko material manipulatibo zehatza.  Sormena, emozioak, talentua, adimena, irudimena, harremanak, partaidetza…eta dibertsioa garatzeko eta zabaltzeko joko hezigarriak. JOLASEAN IKASI  Baloreak sustatzeko, sentitzeko, dibortzio edo banaketa, gaixotasunei edota heriotza egoerei aurre egiteko,… ipuin hezigarriak, interkulturaliteteari, sexualitateari, etxeko lanen partaidetzari, discriminazio egoerei buruzko irakurgaiak.  Akreditaturik dauden profesionalentzako, Adimenari, Egokimenari, Etekinari, Nortasunari, Motibazioari, Arrazoiketari, Sormenari, Arretari, Gaitasunei…dagokien egungo argitalpen nagusiak ditu Psikolanek Arreta pertsonalerako, bisita bat hitzar daiteke bai bezeroen lantokian. HEZIKETA Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Política eta Kultura Sailak eta beste unibertsitate erakundeek onartutako formakuntza. GABINETE Esku-hartze kliniko psikologikoa, pedagogia, logopedia, psikomotrizitatea eta arreta goiztiarra. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren baimena 48C.2.2.8734