Partaidetasun kuotak

KATEGORIAK:

A. ELKARKIDEAK: EUSKADIKO LIBURU GANBARA, GIPUZKOAKO LIBURU-SALTZAILEEN ELKARTEA, BIZKAIKO LIBURU SALTZAILEEN ELKARTEA, EUSKALEDITOREEN ELKARTEA, EDO EDITOREEN ELKARTEKO FEDERAZIOAN, CEGAL, EDO FANDEN ELKARTEETAN INTEGRATUKO BESTE KIDEAK.

B. AURREKO ELKARTEETAN INTEGRATURIK EZ DAUDENAK.

AZOKA NAGUSIAK (BILBO/DONOSTIA):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU-SALTZAILEAK 480,00 € 528,00 € 712,73 € 784,00 €
BANATZAILEAK 740,00 € 814,00 € 1.109,09 € 1.220,00 €
ARGITALETXEAK 827,27 € 910,00 € 1.255,45 € 1.381,00 €
KREDITU SALMENTAGATIK KUOTA GEHIGARRIA 433,64 € 477,00 € 655,45 € 721,00 €
HELBIDE NAGUSI SOZIALA BESTE AUTONOMIA ERKIDEGOTAN DUTEN PARTAIDEENTZAKO KUOTA GEHIGARRIA 433,64 € 477,00 € 655,45 € 721,00 €

 

INGURUALDEKO AZOKAK:

CATEGORÍA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU TXIKIA 262,73 € 289,00 € 396,36 € 436,00 €
EUSKERAZKO LIBURUA 262,73 € 289,00 € 396,36 € 436,00 €
SALDOKO LIBURUA 331,82 € 365,00 € 497,27 € 547,00 €
KREDITO LIBURUA 520,91 € 573,00 € 785,45 € 864,00 €


ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK (BILBO/DONOSTIA/GASTEIZ):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
PARTAIDEAK 480,00 € 528,00 € 712,73 € 784,00 €


NOLA ORDAINDU:

RANSFERENTZIA EDO SARRERA EUSKADIKO KUTXAKO KONTU KORRONTEAN, ADIERAZIZ SARRERA EGITEN DUEN ENPRESA.

IBAN ES95 3035 0072 0807 2003 5126


ORDAINTZEKO EPEAK:

NAGUSIAK, ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK: PARTEHARTZEKO INPORTE OSOA (BEZekin) AZOKAREN IZEN-EMATEAN.

INGURUALDEKO AZOKAK: LEHENENGO AZOKAREN %100A GEHI GAINERAKO AZOKEN  INPORTEAREN %25A (BEZekin), IZEN-EMATEAN. BESTE %75A (BEZekin) AZOKA BAKOITZA 20 EGUN HASI BAINO LEHEN.

NOTA: BEZ MOTA INDARREAN %10