Partaidetasun kuotak

KATEGORIAK:

A. ELKARKIDEAK: EUSKADIKO LIBURU GANBARA, GIPUZKOAKO LIBURU-SALTZAILEEN ELKARTEA, BIZKAIKO LIBURU SALTZAILEEN ELKARTEA, EUSKALEDITOREEN ELKARTEA, EDO EDITOREEN ELKARTEKO FEDERAZIOAN, CEGAL, EDO FANDEN ELKARTEETAN INTEGRATUKO BESTE KIDEAK.

B. AURREKO ELKARTEETAN INTEGRATURIK EZ DAUDENAK.

AZOKA NAGUSIAK (BILBO/DONOSTIA):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU-SALTZAILEAK 470,91 € 518,00 € 699,09 € 769,00 €
BANATZAILEAK 725,45 € 798,00 € 1.088,18 € 1.197,00 €
ARITALETXEAK 811,82 € 893,00 € 1.230,00 € 1.353,00 €
KREDITU SALMENTAGATIK KUOTA GEHIGARRIA 426,36 € 469,00 € 641,82 € 706,00 €
HELBIDE NAGUSI SOZIALA BESTE AUTONOMIA ERKIDEGOTAN DUTEN PARTAIDEENTZAKO KUOTA GEHIGARRIA 426,36 € 469,00 € 641,82 € 706,00 €

 

INGURUALDEKO AZOKAK:

CATEGORÍA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU TXIKIA 257,27 € 283,00 € 388,18 € 427,00 €
EUSKERAZKO LIBURUA 257,27 € 283,00 € 388,18 € 427,00 €
SALDOKO LIBURUA 325,45 € 358,00 € 487,27 € 536,00 €
KREDITO LIBURUA 510,91 € 562,00 € 769,09 € 846,00 €


ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK (BILBO/DONOSTIA/GASTEIZ):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
PARTAIDEAK 470,91 € 518,00 € 699,09 € 769,00 €


NOLA ORDAINDU:

RANSFERENTZIA EDO SARRERA EUSKADIKO KUTXAKO KONTU KORRONTEAN, ADIERAZIZ SARRERA EGITEN DUEN ENPRESA.

IBAN ES95 3035 0072 0807 2003 5126


ORDAINTZEKO EPEAK:

NAGUSIAK, ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK: PARTEHARTZEKO INPORTE OSOA (BEZekin) AZOKAREN IZEN-EMATEAN.

INGURUALDEKO AZOKAK: LEHENENGO AZOKAREN %100A GEHI GAINERAKO AZOKEN  INPORTEAREN %25A (BEZekin), IZEN-EMATEAN. BESTE %75A (BEZekin) AZOKA BAKOITZA 20 EGUN HASI BAINO LEHEN.

NOTA: BEZ MOTA INDARREAN %10