Partaidetasun kuotak

KATEGORIAK:

A. ELKARKIDEAK: EUSKADIKO LIBURU GANBARA, GIPUZKOAKO LIBURU-SALTZAILEEN ELKARTEA, BIZKAIKO LIBURU SALTZAILEEN ELKARTEA, EUSKALEDITOREEN ELKARTEA, EDO EDITOREEN ELKARTEKO FEDERAZIOAN, CEGAL, EDO FANDEN ELKARTEETAN INTEGRATUKO BESTE KIDEAK.

B. AURREKO ELKARTEETAN INTEGRATURIK EZ DAUDENAK.

AZOKA NAGUSIAK (BILBO/DONOSTIA):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU-SALTZAILEAK 490,00 € 539,00 € 727,27 € 800,00 €
BANATZAILEAK 755,45 € 831,00 € 1.130,91 € 1.244,00 €
ARGITALETXEAK 843,64 € 928,00 € 1.280,00 € 1.408,00 €
KREDITU SALMENTAGATIK KUOTA GEHIGARRIA 442,73 € 487,00 € 668,18 € 735,00 €
HELBIDE NAGUSI SOZIALA BESTE AUTONOMIA ERKIDEGOTAN DUTEN PARTAIDEENTZAKO KUOTA GEHIGARRIA 442,73 € 487,00 € 668,18 € 735,00 €

 

INGURUALDEKO AZOKAK:

CATEGORÍA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
LIBURU TXIKIA 268,18 € 295,00 € 404,54 € 445,00 €
EUSKERAZKO LIBURUA 268,18 € 295,00 € 404,54 € 445,00 €
SALDOKO LIBURUA 338,18 € 372,00 € 507,27 € 558,00 €
KREDITO LIBURUA 530,91 € 584,00 € 785,45 € 864,00 €


ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK (BILBO/DONOSTIA/GASTEIZ):

KATEGORIA A B
  BEZ BARIK BEZEKIN BEZ BARIK BEZEKIN
PARTAIDEAK 490,00 € 539,00 € 727,27 € 800,00 €


NOLA ORDAINDU:

RANSFERENTZIA EDO SARRERA EUSKADIKO KUTXAKO KONTU KORRONTEAN, ADIERAZIZ SARRERA EGITEN DUEN ENPRESA.

IBAN ES95 3035 0072 0807 2003 5126


ORDAINTZEKO EPEAK:

NAGUSIAK, ZAHAR ETA OKASIOZKO AZOKAK: PARTEHARTZEKO INPORTE OSOA (BEZekin) AZOKAREN IZEN-EMATEAN.

INGURUALDEKO AZOKAK: LEHENENGO AZOKAREN %100A GEHI GAINERAKO AZOKEN  INPORTEAREN %25A (BEZekin), IZEN-EMATEAN. BESTE %75A (BEZekin) AZOKA BAKOITZA 20 EGUN HASI BAINO LEHEN.

NOTA: BEZ MOTA INDARREAN %10